Osobnosti - Peter Rašev

Významní Košičania okom kamery (4.12.2013)

Programy podávajúce dôkazy o osobách, založené na princípe dokumentárneho zobrazovania skutočnosti metódou priamych a konkrétnych svedeckých výpovedí.

Average: 5 (3 votes)

Kategórie: 

Značky: