Programy - THX lab

Výber ročníkových filmov: Matej Jánošík - Desivec

Krátky film na motívy poviedky H.P. Lovecrafta.
Matej Jánošík, 3. ročník,
Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice
Pedagogické vedenie: Jaroslav Kerner, Peter Hrabinský, Stanislav Šárik

Simona Bhattathiri - Same old, same old - maturitná práca

Simona Bhattathiri
Same old, same old
maturitná práca
Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice

Tomáš Oravec - Cvičenie so statickou kamerou a statickým objektom - SSUŠ Filmová

Statická kamera, statický objekt
10. november 2015
Tomáš Oravec
Súkromná stredná umelecká škola filmová Košice
pedagogické vedenie: Jaroslav Kerner

THX lab

Moderovaný magazínový formát v ktorom budú predstavované práce študentov jednotlivých ročníkov v odbore obrazová a zvuková tvorba.

THX lab

Moderovaný magazínový formát v ktorom budú predstavované práce študentov jednotlivých ročníkov v odbore obrazová a zvuková tvorba.