Michal Vasiľ - Samochod - maturitný film

Michal Vasiľ - Samochod - maturitný film SSUŠ Filmová

Samochod
maturitná práca
Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice
pedagogické vedenie: Jaroslav Kerner, Peter Hrabinský, Stanislav Šárik

No votes yet

Kategórie: