Programy - Téma mesiaca

Michal Vasiľ - Samochod - maturitný film

Samochod
maturitná práca
Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice
pedagogické vedenie: Jaroslav Kerner, Peter Hrabinský, Stanislav Šárik

Barbora Hudáková - On a ona - maturitná práca

Barbora Hudáková
On a ona
maturitná práca
Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice