škola news

ŠkolaNews

Spravodajská relácia postavená na čítaných informáciách, ktoré môžu byť ilustrované fotografiami alebo krátkymi videosekvenciami.

Téma mesiaca - BOZP

Komentáre a názory s odborníkmi z oblasti prevencie proti drogám, šikane, xenofóbii...

ŠkolaNews

Spravodajská relácia postavená na čítaných informáciách, ktoré môžu byť ilustrované fotografiami alebo krátkymi videosekvenciami.

Subscribe to RSS - škola news