všeličo zaujímavé zo študentského života a z oblasti filmu, fotky, videa

Školská internetová televízia Filmovej školy Košice

Spravodajská relácia postavená na čítaných informáciách, ktoré môžu byť ilustrované fotografiami alebo krátkymi videosekvenciami.

/programy/thx-lab

Moderovaný magazínový formát v ktorom budú predstavované práce študentov jednotlivých ročníkov v odbore obrazová a zvuková tvorba.

Komentáre a názory s odborníkmi z oblasti prevencie proti drogám, šikane, xenofóbii...

Archív z Fotelky

Telka bude odrážať život na Filmovej škole, ale určite prinesie aj všeličo zaujímavé zo študentského života a z oblasti filmu, fotky, videa a pod.