Programy - Téma mesiaca

Ročníkový film, Jakub Baláž

Výstup projektu "Nové príležitosti v oblasti multimédií a umenia V.", číslo projektu: 2019-1-SK01-KA116-060589, v rámci študentskej mobility Erasmus+ v Portugalsku. Európska komisia nezodpovedá za obsah tohto videa.

Veľkosti záberov - online trieda

Pán učiteľ Peter Kováčik nám na online vyučovacej hodine počas karantény vysvetľuje veľkosti filmových záberov.

Katarína Gramatová - Miesto - maturitná práca SSUŠ Filmová Košice

Katarína Gramatová
Miesto
maturitná práca
Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice

Natália Bučková - Sám sebou

dokumentárny film o kapele Sám sebou
Natália Bučková
Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice
26.5.2016

Mario Antonio Liptaj - Snowbud - maturitná práca

Snowbud
Mario Antonio Liptaj
maturitná práca Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice
26.5.2016