Programy - Téma mesiaca

Veľkosti záberov - online trieda

Pán učiteľ Peter Kováčik nám na online vyučovacej hodine počas karantény vysvetľuje veľkosti filmových záberov.

Katarína Gramatová - Miesto - maturitná práca SSUŠ Filmová Košice

Katarína Gramatová
Miesto
maturitná práca
Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice

Natália Bučková - Sám sebou

dokumentárny film o kapele Sám sebou
Natália Bučková
Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice
26.5.2016

Mario Antonio Liptaj - Snowbud - maturitná práca

Snowbud
Mario Antonio Liptaj
maturitná práca Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice
26.5.2016

Soňa Vojteková - Šťastný koniec - maturitná práca

Šťastný koniec, maturitná práca
Soňa Vojteková
Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice
pedagogické vedenie: Jaroslav Kerner, Peter Hrabinský, Stanislav Šárik
26.5.2016