Články

reportáž - vydavateľstvo VANDRE

Výstup projektu "Nové príležitosti v oblasti multimédií a umenia VI.", číslo projektu: 2020-1-SK01-KA116-077914, v rámci študentskej mobility Erasmus+ v Poľsku. Európska komisia nezodpovedá za obsah tohto videa.

reportáž - p. Maciej Rudy

Výstup projektu "Nové príležitosti v oblasti multimédií a umenia VI.", číslo projektu: 2020-1-SK01-KA116-077914, v rámci študentskej mobility Erasmus+ v Poľsku. Európska komisia nezodpovedá za obsah tohto videa.

reportáž - pán a pani Molitoris

Výstup projektu "Nové príležitosti v oblasti multimédií a umenia VI.", číslo projektu: 2020-1-SK01-KA116-077914, v rámci študentskej mobility Erasmus+ v Poľsku. Európska komisia nezodpovedá za obsah tohto videa.

Ročníkový film, Jakub Baláž

Výstup projektu "Nové príležitosti v oblasti multimédií a umenia V.", číslo projektu: 2019-1-SK01-KA116-060589, v rámci študentskej mobility Erasmus+ v Portugalsku. Európska komisia nezodpovedá za obsah tohto videa.

Mobility friends Campus

Výstup projektu "Nové príležitosti v oblasti multimédií a umenia V.", číslo projektu: 2019-1-SK01-KA116-060589, v rámci študentskej mobility Erasmus+ v Portugalsku. Európska komisia nezodpovedá za obsah tohto videa.

Subscribe to Články