cvicenie

Výber ročníkových filmov: Matej Jánošík - Desivec

Krátky film na motívy poviedky H.P. Lovecrafta.
Matej Jánošík, 3. ročník,
Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice
Pedagogické vedenie: Jaroslav Kerner, Peter Hrabinský, Stanislav Šárik

Subscribe to RSS - cvicenie