Ročníkový film, Jakub Baláž

Ročníkový film, Jakub Baláž

Výstup projektu "Nové príležitosti v oblasti multimédií a umenia V.", číslo projektu: 2019-1-SK01-KA116-060589, v rámci študentskej mobility Erasmus+ v Portugalsku. Európska komisia nezodpovedá za obsah tohto videa.

No votes yet

Kategórie: